Privacybeleid

In dit privacystatement kun je lezen welke gegevens Knab van je verwerkt en waarom Knab dit doet.

1. Het privacystatement van Knab

In dit privacystatement kun je lezen welke gegevens Knab van je verwerkt en waarom Knab dit doet.

Knab respecteert jouw privacy en doet er alles aan om jouw persoonsgegevens te beschermen. We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij verwerken we jouw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. Bovendien verwerken we jouw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. In de Gedragscode zijn de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens nader uitgewerkt voor banken. Lees hierover meer op www.nvb.nl.

Het privacystatement van Knab kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacystatement vind je altijd op onze website. Dit privacystatement is op 14 juni 2016 het laatst gewijzigd. We raden je aan dit privacystatement geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.

2. Wanneer is dit privacystatement van toepassing?

Dit privacystatement is van toepassing op alle gegevens die Knab verzamelt en verwerkt van (potentiële) klanten en van gebruikers van haar website, apps en andere diensten.

3. Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens?

Knab is onderdeel van Aegon Bank N.V. Aegon Bank N.V. is onderdeel van de Aegon Groep. Binnen de Aegon Groep is Aegon Nederland N.V., gevestigd te Den Haag aan het Aegonplein 50 (2591 TV), (hierna te noemen: “Aegon”) aangewezen als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

De verwerkingen van persoonsgegevens zijn aangemeld bij de functionaris voor de gegevensbescherming van Aegon, zoals beschreven in artikel 62 Wet bescherming persoonsgegevens. Deze functionaris ziet erop toe dat de verwerking binnen Aegon en Knab in overeenstemming is met de wet en de gedragsregels.

4. Uitleg en opbouw van dit privacystatement

In dit privacystatement beschrijven we per dienst welke persoonsgegevens Knab in dit kader van je verwerkt en voor welke doeleinden we dat doen. Ook leggen we in dit privacystatement uit wat deze verwerkingen precies inhouden.

Voor sommige diensten moet je je apart aanmelden. In dat geval moet je soms ook apart expliciete toestemming geven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

5. Welke gegevens verwerken wij en waarom?

5.1 Functionaliteiten van de Knab website en app

Wanneer je een Knab website bezoekt of een Knab app gebruikt, verwerken wij een aantal gegevens van je om de functionaliteiten van deze online diensten te bieden en deze technisch te beheren. In dit verband verwerken we jouw gegevens voor de volgende doelen:

 1. Om jou onze website en app functionaliteiten te kunnen aanbieden

  Wat houdt dit doel in?

  Wanneer je onze website bezoekt of onze app gebruikt, verwerken wij jouw technische gegevens om de functionaliteiten van de websites en apps te bieden. Met deze gegevens zijn onze website- en appbeheerders in staat om de websites en apps te beheren en te verbeteren. Zo kunnen zij bijvoorbeeld technische storingen oplossen of de beschikbaarheid verbeteren. Om te zorgen dat je informatie op onze websites snel en eenvoudig kunt vinden, gebruiken we ook cookies. Lees meer over cookies.

  Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

  Voor dit doel verwerken wij technische gegevens zoals het lP-adres van jouw apparaat, de bezochte web- of app-pagina's, klik- en surfgedrag, de internetbrowser waarmee je surft, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een bezoek of sessie.

5.2 Het afsluiten, administreren en uitvoeren van jouw overeenkomsten met ons

Als je klant van ons wordt, rechtstreeks of via je adviseur of bemiddelaar, verwerken we jouw gegevens voor de volgende doelen:

 1. Om je aanvraag te beoordelen, het financieel product of dienst af te sluiten en uit te voeren

  Wat houdt dit doel in?

  Producten en diensten kun je via het online aanvraagformulier op de website van Knab of via een bemiddelaar afsluiten. Wanneer wij je aanvraag ontvangen, verwerken wij jouw gegevens om het product of dienst te kunnen afsluiten en administreren.

  Na ontvangst van je aanvraag, zullen we jouw aanvraag beoordelen. We doen dit op basis van de gegevens die je zelf, of via je bemiddelaar aan ons hebt verstrekt. Als je aanvraag akkoord is, dan sturen we een bevestiging per e-mail.

  Knab informeert je over belangrijke ontwikkelingen voor het uitvoeren van jouw contract. Je ontvangt informatie digitaal. Je kan per e-mail bericht krijgen als er belangrijke documenten voor je klaar staan in de Persoonlijke Bankomgeving, zoals jouw jaaropgave.

  Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

  Wij verwerken gegevens zoals je naam, adres-woonplaatsgegevens, land, geboortedatum, geslacht, Burgerservicenummer, e-mailadres, telefoonnummers, IBAN-nummers, gegevens van identiteitsbewijs, of je belastingplichtig bent buiten Nederland en zo in welk land, informatie over relevante kennis en ervaring, betalings- en beleggingsgegevens, score over betrouwbaarheid persoonsgegevensgegevens over de producten en correspondentie. Voor de uitvoering van een betaling via een telefoonnummer (Knab Social) verwerken en bewaren wij persoonsgegevens van de begunstigde (telefoonnummer en IBAN-nummer).

 2. Jouw Persoonlijke Bankomgeving

  Wat houdt dit doel in?

  Als je een betaalrekening hebt, krijg je toegang tot je Persoonlijke bankomgeving. Als je inlogt op jouw Persoonlijke Bankomgeving, heb je op één plek een overzicht van alle producten en diensten die je bij Knab hebt afgesloten. Ook kun je hier jouw gegevens beheren, zoals het verrichten van betalingen en inzicht krijgen in je financiële situatie. Je kunt inloggen op je Persoonlijke bankomgeving via de Knab website en via de Knab App.

  Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

  Voor dit doel verwerken we jouw inloggegevens van je Persoonlijke bankomgeving (je inlognaam en wachtwoord en persoonlijke pincode), de specificaties van de producten en diensten die je bij Knab hebt afgenomen, eventuele wijzigingen die je in jouw gegevens doorvoert en andere gegevens die je ons in dit verband verstrekt.

5.3 Om contact met je te onderhouden en jouw vragen te kunnen beantwoorden

Wij willen je graag een goede service bieden. Hierbij hoort ook dat we je snel te woord kunnen staan via verschillende kanalen. Zo kunnen we snel reageren als je contact met ons zoekt en kunnen we vragen of klachten in behandeling nemen. In dit verband verwerken we jouw gegevens voor de volgende doelen:

 1. Om je vragen en klachten te kunnen behandelen

  Wat houdt dit doel in?

  Je kunt ons via verschillende kanalen (zoals via de Knab website, per e-mail, telefoon en chat) benaderen met vragen of klachten. Als je contact met ons opneemt zullen wij je persoonsgegevens verwerken om je vraag te beantwoorden. Je kunt ons ook benaderen via social media.

  Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

  Voor dit doel verwerken wij je naam, contactgegevens, je correspondentie met Knab over je vraag en alle overige persoonsgegevens die je aan ons verstrekt en die nodig zijn om je vraag te beantwoorden. 

 2. Het opnemen van telefoongesprekken en chatgesprekken

  Wat houdt dit doel in?

  Wanneer je contact opneemt met de klantenservice van Knab nemen we in sommige gevallen het telefoongesprek en de chat op. De klantenservice van Knab neemt telefoongesprekken op voor trainings- en coachingsdoeleinden, ter verificatie van en onderzoek naar opdrachten en transacties, voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële instellingen en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bij een geschil over de inhoud van opgenomen telefoon- en chatgesprekken heb je het recht om het opgenomen telefoon- en chatgesprek te beluisteren of daarvan een transcriptie te ontvangen.

  Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

  Voor dit doel verwerken wij opnames van telefoon- en chatgesprekken met Knab.

5.4 Nieuwsbrieven, alerts en aanbiedingen

Wij sturen je graag elektronisch nieuwsbrieven, alerts, en aanbiedingen om je van dienst te kunnen zijn en je te helpen bij het maken van de juiste keuzes indien je een product of dienst wil afsluiten. Wij gebruiken in dit verband jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Knab kan je met nieuwsbrieven, alerts en aanbiedingen benaderen
  Als je klant van ons bent kunnen wij je via post, e-mail of telefoon benaderen met nieuwsbrieven, Alerts en aanbiedingen. We kunnen je dan service verlenen en sturen je aanbiedingen, alerts of informatie over de producten en diensten van Knab. Wij kunnen je ook met aanbiedingen benaderen op social media platforms zoals Facebook en Twitter. Je kunt je hiervoor afmelden via de link onder aan de e-mail en tijdens ons telefoongesprek met jouw. Je ontvangt dan geen nieuwsbrieven en aanbiedingen meer. Ook niet op jouw social media platform. Voor Financiële tips over je Financieel Plan kun je apart afmelden in de Persoonlijke Bankomgeving.

  Wat houdt dit doel in?

  We verwerken je contactgegevens om je onze nieuwsbrief en aanbiedingen toe te sturen. Indien je deze nieuwsbrief en aanbiedingen niet meer wenst te ontvangen dan kun je je uitschrijven op de in de nieuwsbrief of aanbieding aangegeven wijze.

  Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

  Voor dit doel verwerken we je uit/inschrijving voor de nieuwsbrief en jouw contactgegevens (zoals je e-mailadres).

5.5 Financiële Tips bij het Financieel Plan

Wij sturen je graag Financiële Tips als je gebruikmaakt van je Financieel Plan om je van dienst te kunnen zijn en je inzicht te geven in je financiële situatie. Wij gebruiken in dit verband jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Knab kan je met financiële tips benaderen
  Als je gebruikmaakt van het Financieel Plan kunnen wij je per e-mail benaderen met Financiële Tips. We kunnen je dan service verlenen zodat je inzicht hebt in je financieel situatie. Voor Financiële Tips over je Financieel Plan kun je apart afmelden in de Persoonlijke Bankomgeving.

  Wat houdt dit doel in?

  We verwerken je contactgegevens  en de gegevens die je hebt in gevuld in je Financieel Plan om je Financiële Tips toe te sturen. Wij gebruiken de gegevens ingevuld in het Financieel Plan niet om te beoordelen of producten van Knab of Aegon geschikt dan wel passend zijn. Als je deze Financiële Tips niet meer wilt ontvangen, dan kun je je uitschrijven op de aangegeven wijze.

  Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

  Voor dit doel verwerken we je uit/inschrijving voor de Financiële Tips en jouw contactgegevens en de gegevens in je Financieel Plan.

5.6 Communicatie via social media

Knab is actief op social media platforms zoals Facebook, Twitter, Google+, Youtube, Instagram en LinkedIn. Als je via social media contact opneemt met Knab, verwerken we jouw gegevens voor de volgende doelen:

 1. Om vragen die je via social media stelt te kunnen beantwoorden
  Je kan op verschillende manieren met ons in gesprek gaan om informatie te verkrijgen of om vragen te stellen over je persoonlijke situatie. Als je Knab benadert via onze social media-pagina’s kan Knab de gegevens die je aan ons verstrekt verzamelen. Denk hierbij aan je (gebruikers)naam (social-ID), adres, e-mailadres, geslacht en bijvoorbeeld de gegevens die je in jouw vraag aan ons met ons deelt.

  Om te kunnen reageren op jouw berichten vragen we je jouw persoonsgegevens in een besloten bericht (Direct Message of e-mail) met ons te delen. Op deze wijze controleren wij of wij met de juiste persoon in gesprek zijn en dragen wij zorg voor de veiligheid van jow gegevens. Als je gevoelige gegevens of contractgegevens aan ons vraagt, zullen wij je e-mailen of telefonisch benaderen. Wij wijzen je erop dat er veiligere methodes zijn om met Knab te communiceren, bijvoorbeeld telefonisch.

 2. Acties via social media 
  Als je deelneemt aan acties op de social media-pagina’s van Knab verwerken we jouw contactgegevens om de actie uit te kunnen voeren en je te informeren over het vervolg en de uitslag van de actie. Jouw contactgegevens worden bewaard zolang nodig is om de actie te kunnen uitvoeren. Als wij jouw gegevens willen gebruiken voor marketingactiviteiten vragen wij daar vooraf toestemming voor. Voor de details per actie verwijzen wij je naar de actievoorwaarden van de desbetreffende actie.

 3. Online conversaties over Knab 
  Het gebeurt wel eens dat er over Knab wordt gesproken in de social media. Wij zijn erg geïnteresseerd in je mening over Knab. Op deze manier kunnen wij je in de toekomst beter van dienst zijn. Als wij op social media of andere openbare bronnen lezen dat je een vraag hebt, dan gaan wij graag met je in gesprek.

5.7 Jouw keuze: Gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen op website

 1. Gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen op de website
  Wanneer je bij opgang van de website ervoor kiest cookies en pixels (verder 'cookies') te laten plaatsen, verwerken wij jouw gegevens om voor jouw relevant te zijn door je informatie en advertenties te laten zien die aansluiten bij jouw interesses en voorkeuren.

  Wat houdt dit doel in? 

  Wij willen zo relevant mogelijk voor je zijn en proberen de website aan te passen aan jouw voorkeuren. Dit kunnen wij doen door bij de opgang op de website cookies te plaatsen als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Wij verzamelen dan via cookies gegevens over bijvoorbeeld de wijze waarop je de website gebruikt, naar welke inhoud je kijkt en gegevens die je achterlaat op onze website. Vanaf het moment dat je bent ingelogd in de Persoonlijke Bankomgeving combineren wij de reeds verzamelde gegevens via de cookies met de gegevens die van je bekend zijn. Wij analyseren jouw gegevens om op onze website en externe websites zoals social media platforms informatie en advertenties af te beelden die beter aansluiten bij jouw persoonlijke interesses en voorkeuren. Lees meer hierover in het cookiebeleid. Je kunt altijd via cookie-instellingen jouw voorkeuren en instellingen wijzigen.

  Welke gegevens verwerken wij hiervoor? 
  Voor dit doel verwerken wij jouw loggegevens, gegevens die je achterlaat op de website, jouw klik- en surfgedrag, IP adres als ook de gegevens die bekend zijn in de Persoonlijke Bankomgeving, zoals jouw productbezit, je adres, klantnummer en geboortedatum.

5.8 Trendanalyse

Knab doet op basis van geaggregeerde informatie onderzoek naar trends in het gebruik van haar diensten en producten. Bij het uitvoeren van deze trendanalyses verwerken wij jouw gegevens om statistische analyses te kunnen uitvoeren.

Wat houdt dit doel in?
Knab voert onderzoek uit naar trends in de markt door middel van statistische analyses. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om ons huidige producten- en dienstenportfolio en onze processen te evalueren en deze aan te passen op basis van nieuwe ontwikkelingen. Tenzij je ons hiervoor voorafgaande toestemming hebt gegeven, gebruiken wij deze onderzoeksresultaten niet voor marketing- en verkoopactiviteiten die specifiek op je gericht zijn. De resultaten van deze analyses worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Wij verwerken voor dit doel gegevens zoals productassortiment en saldogegevens. Voor dit doel gebruiken wij deze gegevens slechts op geaggregeerde basis.

5.9 Het raadplegen van gegevens in registers

In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid raadplegen wij jouw gegevens in externe registers. Hiermee kunnen wij zien of iemand de afgelopen jaren fraudeerde, probeerde te frauderen, of op een andere manier een bedreiging vormt voor de veiligheid van de bankensector. Lees meer.

6. Verstrekking van jouw gegevens aan derden

Knab schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in (zoals postverzending, drukkerijen, hostingdiensten en automatiseringsdienstverleners). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten jouw gegevens verwerken, treft Knab de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat jouw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dit in dit kader noodzakelijk is. In ieder geval zullen deze derde partijen jouw gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Knab kan in het kader van een verantwoord acceptatie,- risico- en fraudebeleid je persoonsgegevens aan Experian Nederland B.V. te Den Haag (Experian) verstrekken. De gegevens worden niet door Experian gebruikt ter verrijking van hun database(s). Heb je vragen over de verwerking van persoonsgegevens bij Experian? Neem dan contact op met Experian via 0900-EXPERIAN of kijk op www.experian.nl.

Omdat Knab deel uitmaakt van Aegon, een wereldwijde organisatie, kunnen jouw gegevens ook worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Knab zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat jouw gegevens adequaat worden beschermd.

Uitsluitend indien Knab hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan fiscale autoriteiten, opsporingsinstanties, zoals politie en justitie, of toezichthouders zoals De Nederlandse Bank, Autoriteit Financiële Markten en Autoriteit Persoonsgegevens.

Knab kan jouw gegevens verstrekken aan zakelijke partners, zoals jouw bemiddelaar, die je adviseert of bemiddelt tussen jouw en Knab, denk aan bijvoorbeeld de ZZP Hypotheek.

6.1 Uitwisseling van je persoonsgegevens binnen de Aegon Groep

Als je klant bent van Knab, kunnen je persoonsgegevens binnen de Aegon Groep worden uitgewisseld tussen ondernemingen die werken onder de naam Aegon en Knab. Dit doen wij om jou een totaalpakket aan diensten en producten te kunnen bieden, voor een verantwoord acceptatiebeleid en om fraude te voorkomen en te bestrijden.

7. Beveiliging en fraudebestrijding

Knab heeft adequate maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Daarnaast verwerkt Knab jouw gegevens om fraude te bestrijden. In verband hiermee verwerken wij jouw gegevens voor de volgende doelen:

 1. Beveiliging
  Knab gaat zorgvuldig om met jouw gegevens. Knab heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk hierbij aan informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, beveiligde servers en fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

  Wij adviseren jou ook zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw gegevens om te gaan en je inloggegevens, je persoonsgegevens niet publiekelijk te delen. Bij gebruik van social media adviseren wij je jouw gegevens alleen via een DM (Direct Message) met ons uit te wisselen. Openbaar gedeelde persoonsgegevens op de social mediapagina’s van Knab verwijderen wij voor zover mogelijk vanwege jouw privacy en veiligheid.

 2. Om fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen

  Wat houdt dit doel in?

  We verwerken jouw gegevens in dit verband voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen de financiële sector, zowel in het belang van onze klanten, onze medewerkers, onze organisatie als voor andere financiële instellingen buiten onze organisatie.

  In het kader van de opsporing van fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik houden wij ons bij het verwerken van je gegevens ook aan het [link: Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen].

  Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

  Wij verwerken gegevens zoals jouw contactgegevens en gegevens met betrekking tot vermeende onrechtmatige of strafbare gedragingen.

8. Bewaartermijn

Knab bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. de bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

9. Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Via de Persoonlijke Bankomgeving kun je op ieder moment zelf jouw persoonsgegevens inzien en deze laten corrigeren of verwijderen. Wil je weten of alle gegevens die Knab van je heeft ook juist zijn, dan kun je daar navraag naar doen. Binnen 4 weken leveren wij een overzicht van jouw gegevens zoals die bij ons bekend zijn.

Je kunt bij ons hiertoe een verzoek toesturen onder bijvoeging van een kopie van je legitimatiebewijs. Knab kan voor het verzoek tot inzage een vergoeding in rekening brengen volgens het Besluit kostenvergoedingen rechten betrokkenen Wbp.